מה אנחנו מציעים?

אנו מציעים מגוון פתרונות מימון מהירים, יעילים ויצירתיים, בין היתר הלוואות לפרטיים, הלוואות גישור, ליווי קבוצות רכישה, ליווי בניה ליזמים, המותאמים לצרכי הלקוח.

מנהלי הקרן משתמשים בניסיונם הרב ובקשריהם על מנת לאתר הזדמנויות למתן הלוואות בתשואה גבוהה ובסיכון נמוך.

ליווי בנייה ליזמים

ליווי מלא במתכונת ליווי סגור לפרויקטים בשלבי בנייה שונים, באמצעות מסגרת אשראי לביצוע הבניה והלוואה לצורך השלמת ההון עצמי הנדרש

 • מתן אישור עקרוני תוך 2 ימי  עסקים

 • גמישות בנושא מכירות מוקדמות

 • גמישות בנושא הפרעון המוקדם

ליווי בניה לקבוצות רכישה

ליווי מלא במתכונת ליווי סגור לקבוצות רכישה למגורים, מסחר ומשרדים בכל רחבי הארץ משלב רכישת הקרקע, חיתום הלווים, ביצוע הפרויקט עד להשלמת הפרויקט ומסירת הדירות לחברי הקבוצה

 • מימון קבוצות רכישה בהליך מהיר, פשוט ויעיל החוסך זמן רב ומקצר את משך חיי הפרויקט

 • שיעורי מימון עד 65% מהעלויות לרבות מימון מרכיב הקרקע

 • מתן אישור עקרוני תוך 2 ימי  עסקים

 • הליך חיתום יעיל ומהיר

 • האשראי יובטח בשעבוד המקרקעין בדרגה ראשונה ומישכון הזכויות החוזיות

השלמת הון עצמי

הלוואה לצורך השלמת הון עצמי ליזם, המלווה על ידי בנק מסחרי או מוסד פיננסי באמצעות הלוואה הנחותה לחוב הבכיר בפרויקט כנגד רישום משכנתא בדרגה שניה ושעבוד עודפי הפרויקט.
הלוואה שמטרה לתת ליזם אפשרות להשיג ליווי בנקאי תוך ריתוק הון עצמי חלקי לפרויקט. ההלוואה תושב מעודפי הפרויקט בהתאם לתזרים המזומנים שלו.
שיעור המימון, תקופה ההלוואה, ושיעור הריבית יקבעו להתאם לנתוני הפרויקט, מיקומו שיעור הרווחיות, איתנותו הפיננסית של היזם ועוד

 

הלוואות כנגד נדל"ן

הלוואת גישור לתקופה של עד ארבע שנים לצורך לקבלת משכנתא בבנק, מכירת הנכס או כל מטרה אחרת

 • מענה מהיר ויעיל ללא בירוקרטיה מיותרת - אישור עקרוני תוך 48 שעות

 • הלוואה עבור מסורבי משכנתא, לקוחות הנדרשים לניקוי היסטוריית האשראי או בעלי אובליגו גבוה במערכת הבנקאית.

 • הלוואה עד ארבע שנים בתנאי גרייס מלא, תשלום ריבית בלבד

ההלוואה תובטח בשעבוד נדל"ן בישראל

הלוואות גישור

הלוואת גישור ליזמים, בין השאר לצורך השלמת רכישת קרקע, מימון הון חוזר, קידום הליכי תכנון וביצוע בפרויקטים קיימים.
לוואה זו יכולה להינתן בשעבוד המקרקעין בדרגה ראשונה או בטוחת נדל"ן אחרת