מידע למשקיעים

 • קרן למתן מימון מגובה נדל"ן לטווח קצר ובינוני.

 • הקרן עוסקת במתן אשראי מגובה בנדל"ן איכותי בישראל .

 • הקרן מייצרת למשקיעיה הזדמנויות השקעה סולידיות וברורות עם סיכון נמוך הנותנות תשואה עודפת על תשואת שוק.

 • הקרן נוקטת בתהליכי חיתום זהירים ומקצועיים תוך בקרה של טובי המומחים מהתחום הפיננסי והמשפטי.  

 • המשקיעים נרשמים כבעלי המשכנתא, נהנים באופן ישיר מבטוחה מעולה, ואינם חשופים לכל סיכון הקשור לקרן או לניהולה.

 • מנהלי הקרן עושים שימוש בניסיונם הרלבנטי וברשת הקשרים האישיים שלהם כדי למצוא את הזדמנויות למתן הלוואות המשקפות תשואה עודפת בסיכון נמוך ובמרווח הוגן.

 • עם חברי ועדת אשראי נמנים גורמים מובילים בתחום המימון והנדל"ן .

 • המשקיעים נרשמים כבעלי המשכנתא, נהנים באופן ישיר מבטוחה מעולה, ואינם חשופים לכל סיכון הקשור לקרן או לניהולה.

 • מנהלי הקרן עושים שימוש בניסיונם הרלבנטי וברשת הקשרים האישיים שלהם כדי למצוא את הזדמנויות ההלוואה המשקפות תשואה עודפת בסיכון נמוך ובמרווח הוגן.

 • עם חברי ועדת אשראי נמנים גורמים מובילים בתחום המימון והנדל"ן .

אסטרטגיה ומדיניות חלוקת אשראי

 • מדיניות של הגבלת גובה ההלוואה ללווה בודד ושמירת יחס שמרני בין חוב להון מייצרים תמריץ חיובי ללווה לעמוד בהתחייבויותיו החוזיות

 • המדיניות השמרנית של בדיקת טיב הבטוחות עם טובי השמאים מבטיחה יכולת פירעון והחזר הקרן בכל מצב 

 • רמת החשיפה יורדת בעקבות קבלת בטוחות של ערבות אישית ושיעבוד מדרגה ראשונה של בטוחות נדל"ן איכותיות 

 • פיזור המימון בין לווים שונים ומניעת חשיפה ללווה בודד

 • אופן פירעון המימון מותאם ליכולת הפירעון של הלקוח וסוג  הבטוחות שהועמדו

 • כל מתן אשראי כפוף לקבלת אישור הנהלת הקרן וקבלת אישור של ועדת האשראי בה חברים טובי המומחים בהקצאת אשראי חוץ בנקאי

היתרונות שבהשקעה בקרן גשרים

ריבית גבוהה משמעותית מזו הניתנת בבנק, המשולמת מדי חודש או מדי רבעון.

השקעה סולידית בשקלים אשר מתנהלת כולה בישראל (הלווה, המלווה והבטוחה נמצאים בישראל).

ניהול תהליך , שמרני, קפדני ומנוסה בבדיקת מצב הלווים, טיב הבטוחה וסגירת הסכמים משפטיים הנותנים הגנה מרבית למשקיע.

רמת חשיפה נמוכה (יחס חוב לשווי הבטוחה שמרני) המגובה בבטוחות ונכסי נדל"ן מעולים שעברו תהליך חיתום איכותי של הקרן.

הבטוחה (המשכנתא) נרשמת ישירות על שמו של המשקיע ומעניקה לו הגנה מלאה.

משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר   I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע  I  טל: 072-3940437  I  נייד: 050-2129399  I  פקס: 03-3734069
  asaf
@gsharim.co.il