משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר  I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע I טל: 03-3734065I פקס: 03-3734069  officr@gsharim.co.il   I

  • הלווה נותן ערבות אישית כבטוחה מעבר לבטוחה הנדל"נית.

  • נערכת בדיקה מקיפה לטיב הלווה (בדיקת עבר פלילי, לאחר בדיקה אישית מקיפה הכוללת בדיקת היסטוריית אשראי וכנגד העמדת ביטוח חיים תקף לטובת הקרן).

  • הלווה לא יוכל להתגורר בנכס המשמש כבטוחה כדי למנוע קושי במימוש בטוחה.

  • בדיקה מהירה ומקצועית תוך מתן תשובה עקרונית להלוואה בתוך זמן קצר ביותר והעברת המימון תוך זמן מהיר.