מאפייני הבטוחות הרלבנטיות

עודכן ב: 13 ספט 2018  • ערבות אישית של החייב (ולעיתים ערבים נוספים)

  • שיעבוד מדרגה ראשונה של נכס נדל"ן איכותי אשר הלווה אינו מתגורר בו

  • ההלוואות ניתנות בצורה שמרנית עם יחס חוב לשווי בטוחה שאינו עולה על 60%


משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר   I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע  I  טל: 072-3940437  I  נייד: 050-2129399  I  פקס: 03-3734069
  asaf
@gsharim.co.il