משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר  I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע I טל: 03-3734065I פקס: 03-3734069  officr@gsharim.co.il   I

  • ערבות אישית של החייב (ולעיתים ערבים נוספים).

  • שיעבוד מדרגה ראשונה של נכס נדל"ן איכותי אשר הלווה אינו מתגורר בו.

  • ההלוואות ניתנות בצורה שמרנית עם יחס חוב לשווי בטוחה שאינו עולה על 60%.