משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר  I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע I טל: 03-3734065I פקס: 03-3734069  officr@gsharim.co.il   I

  • עמידה בכללי ממשל תאגידי תקין ומוקפד כמקובל במוסדות פיננסיים.

  • נהלי עבודה המקובלים במערכת הבנקאית הכוללים פרוצדורות הכרת הלקוח וקבלת מידע נרחב לגבי הלווה, מטרת ההלוואה ובדיקת הביטחונות.

  • ייעוץ שוטף של פירמת עורכי דין ופירמת רואי חשבון מהמובילות בישראל.