מידע למשקיעים

מידע רלבנטי למשקיע 

 • קרן גשרים הינה קרן העוסקת במתן אשראי לטווח קצר ובינוני המגובה בנדל"ן איכותי בישראל.

 •  הקרן מייצרת למשקיעיה הזדמנויות השקעה סולידיות וברורות עם סיכון נמוך הנותנות תשואה עודפת על תשואת שוק.

 •  הקרן נוקטת בתהליכי חיתום זהירים ומקצועיים תוך בקרה של טובי המומחים מהתחום הפיננסי והמשפטי.

 •  המשקיעים נרשמים כבעלי המשכנתא, נהנים באופן ישיר מבטוחה מעולה של נדלן איכותי.

 • מנהלי הקרן עושים שימוש בניסיונם הרלבנטי וברשת הקשרים האישיים שלהם כדי למצוא את הזדמנויות למתן הלוואות, המשקפות תשואה עודפת בסיכון נמוך ובמרווח הוגן.

 • עם חברי ועדת אשראי נמנים גורמים מובילים בתחום המימון והנדל"ן.

אסטרטגיה ומדיניות חלוקת אשראי

 •  מדיניות של הגבלת גובה ההלוואה ללווה בודד ושמירת יחס שמרני בין חוב להון מייצרים תמריץ חיובי ללווה לעמוד בהתחייבויותיו החוזיות

 •  המדיניות השמרנית של בדיקת טיב הבטוחות עם טובי השמאים מבטיחה יכולת פירעון והחזר הקרן בכל מצב

 •  רמת החשיפה יורדת בעקבות קבלת בטוחות של ערבות אישית ושיעבוד מתאים של נדל"ן איכותי הנמצא בבעלות הלווה

 •  פיזור המימון בין לווים שונים ומניעת חשיפה ללווה בודד

 • אופן פירעון המימון מותאם ליכולת הפירעון של הלקוח וסוג הבטוחות שהועמדו

 • כל מתן אשראי כפוף לקבלת אישור הנהלת הקרן וקבלת אישור של ועדת האשראי בה חברים טובי המומחים בהקצאת אשראי חוץ בנקאי

היתרונות שבהשקעה בקרן גשרים

צור קשר

ריבית גבוהה משמעותית מזו הניתנת בבנק, המשולמת מדי חודש או מדי רבעון.

השקעה סולידית בשקלים אשר מתנהלת כולה בישראל (הלווה, המלווה והבטוחה נמצאים בישראל).

ניהול תהליך שמרני, קפדני ומנוסה בבדיקת מצב הלווים, טיב הבטוחה וסגירת הסכמים משפטיים הנותנים הגנה מרבית למשקיע.

רמת חשיפה נמוכה (יחס חוב לשווי הבטוחה שמרני) המגובה בבטוחות ונכסי נדל"ן מעולים שעברו תהליך חיתום איכותי של הקרן.

הבטוחה נרשמת לטובת המשקיע באמצעות נאמן ומעניקה לו הגנה מלאה.