top of page

מידע ליועצי מימון ולווים

Revewing Graphs

יתרונות קבלת הלוואה מקרן גשרים:

גובה החזר גמיש: בהתאם לצרכי הלקוח.

​יצירתיים: מוצאים פתרונות מתאימים לכל לווה ולכל עסקה. לדוגמא: אופן החזר ההלוואה גמיש, טיפול מתאים נכסים מורכבים, עסקאות מורכבות משפטית. 

מהירות תגובה:  אישור עקרוני תוך 48 שעות וסגירת עסקה תוך 7 ימים. 

מקצועיים ומנוסים:  בתחום הנדל"ן והאשראי 25 שנה. 

נגישות ואנושיות:  בכל עת ניתן לפנות אלינו והכל "בגובה העיניים".

פתרון "דף חדש":
הלוואת גישור עד למחזור למשכנתא

ארוכת טווח.

ההלוואות ניתנות לתקופה של עד 5 שנים האשראי ניתן במבנה עסקה גמיש המותאם ליכולת ההחזר של הלווה.
תוך התחשבות בפרמטרים שונים שיאפשרו בהמשך מחזור מוצלח למשכנתא ארוכת טווח.

תנאים מקדמיים לקבלת הלוואה:
1. ערבות אישית של הלווה
2. שעבוד ראשון או שני על נכס נדל"ן ביחס LTV שלא עולה על 65% משווי הנכס.
3. מקור סילוק  הגיוני וידוע מראש

Real Estate Contract with Pen and Calculator

פתרון "חילוץ":
יציאה מחובות בליווי למכירת הנכס

פתרונות מימון לתיקים מורכבים באמצעות הלוואת גישור למכירת הנכס. לקוחות עם ריבוי  חובות, סכסוכים עסקיים או משפחתיים, תיקים בהוצאה לפועל, כינוס נכסים, פשיטת רגל וכו'.

  1. העמדת הלוואה לצורך ניקוי הנכס וסגירת חובות (חריגות בניה, ניקוי עיקולים על הנכס וכו').

  2. סיוע בליווי המכירה של הנכס (הפניה למתווך דירות, סיוע במציאת דיור חלופי).

  3. התאמה אישית של ההלוואה ללקוחות, תוך התחשבות בנסיבות ובמצבם הכלכלי של הלווים.

פתרון "עסקי":

הלוואות גישור ללווים עסקיים, בגיבוי בטוחה נדל"נית. 

  1. מימון עסקאות Flip , לרוב לאחר שיפוץ, בטווח הקצר

  2. מימון פעילות עסקית, מימון הון חוזר, גישור בפערי תזרים, רכישת חברה רכישת שותף וכיוצ"ב

Business Meeting

יועץ מימון ומשכנתאות? השאר לנו פרטים ונחזור אליך

bottom of page