בקרה, אמות מידה ופיקוח

עודכן ב: 28 מרץ 2020


  • עמידה בכללי ממשל תאגידי תקין ומוקפד כמקובל במוסדות פיננסיים

  • נהלי עבודה המקובלים במערכת הבנקאית הכוללים פרוצדורות הכרת הלקוח וקבלת מידע נרחב לגבי הלווה, מטרת ההלוואה ובדיקת הביטחונות

  • ייעוץ שוטף של פירמת עורכי דין ופירמת רואי חשבון מהמובילות בישראל