בקרה, אמות מידה ופיקוח

עודכן ב: 28 מרץ 2020


  • עמידה בכללי ממשל תאגידי תקין ומוקפד כמקובל במוסדות פיננסיים

  • נהלי עבודה המקובלים במערכת הבנקאית הכוללים פרוצדורות הכרת הלקוח וקבלת מידע נרחב לגבי הלווה, מטרת ההלוואה ובדיקת הביטחונות

  • ייעוץ שוטף של פירמת עורכי דין ופירמת רואי חשבון מהמובילות בישראל


משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר   I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע  I  טל: 072-3940437  I  נייד: 050-2129399  I  פקס: 03-3734069
  asaf
@gsharim.co.il