התנהלות מול הלווה

עודכן ב: 28 מרץ 2020


  • הלווה נותן ערבות אישית כבטוחה מעבר לבטוחה הנדל"נית

  • נערכת בדיקה מקיפה לטיב הלווה (בדיקת עבר פלילי, לאחר בדיקה אישית מקיפה הכוללת בדיקת היסטוריית אשראי וכנגד העמדת ביטוח חיים תקף לטובת הקרן)

  • הלווה לא יוכל להתגורר בנכס המשמש כבטוחה כדי למנוע קושי במימוש בטוחה.

  • בדיקה מהירה ומקצועית תוך מתן תשובה עקרונית להלוואה בתוך זמן קצר ביותר והעברת המימון תוך זמן מהיר
משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר   I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע  I  טל: 072-3940437  I  נייד: 050-2129399  I  פקס: 03-3734069
  asaf
@gsharim.co.il