לקוחות קרן גשרים

  • יחידים, בעלי חברות, קבלנים ויזמי נדל"ן, הזקוקים למימון ובבעלותם בטוחות נדל"ניות.

  • עולים חדשים ואזרחים זרים ללא מקור הכנסה שוטף בישראל אשר ברשותם בטוחות מתאימות.

  • מסורבי משכנתא (מסיבות טכניות), לקוחות עם עבר אשראי לא מושלם או בעל תקרה גבוהה של משכנתא מצטברת בבנק ואוכלוסיות מבוגרות שאינן בעלות הכנסה שוטפת.

  • הלוואות גישור לזמן קצר לאנשי עסקים הזקוקים להון נוסף לשם השלמת עסקה.

  • לווים אשר אינם רוצים להעמיס חובות על החברות שלהם כמתחייב מ-covenants מהלוואות קיימות.

  • לווים יחידים אשר זקוקים למימון ביניים לשיפוץ נכס או להחלפת חוב קיים.

משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר   I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע  I  טל: 072-3940437  I  נייד: 050-2129399  I  פקס: 03-3734069
  asaf
@gsharim.co.il