קרן למתן אשראי
מגובה נדל"ן

גשר ליציבות כלכלית

 

תודה על פנייתכם!

נציג של קרן גשרים ייצור

עמכם קשר בהקדם

משרדי הקרן וכתובת למשלוח דואר   I   דרך מנחם בגין 132 , עזריאלי בניין מרובע  I  טל: 072-3940437  I  נייד: 050-2129399  I  פקס: 03-3734069
  asaf
@gsharim.co.il