קרן למתן אשראי
מגובה נדל"ן

גשר ליציבות כלכלית

 
logo2.png

תודה על פנייתכם!

נציג של קרן גשרים ייצור

עמכם קשר בהקדם