top of page

פתרונות מימון מותאמים אישית

הלוואות כנגד נדל"ן וליווי בניה לפרויקטים

contact

צרו קשר עוד היום

הצוות שלנו

יגאל צמח ואודי פרומוקין הקימו בשנת 2018 את קרן ״גשרים״ קרן למתן מימון מגובה בנדלן, לשניהם יש ניסיון של יותר מ20 שנה בתחום הנדלן והפיננסים,  ליווי השקעות, בנייה יזמית, ניהול ומכירת נדל"ן.

בקרה, אמות מידה ופיקוח

מאפייני הבטוחות הרלבנטיות

אסטרטגיית ומדיניות חלוקת אשראי

לקוחות קרן גשרים

התנהלות מול הלווה

מדיניות ותהליך מתן האשראי

גב כלכלי חזק!

  • קרן למתן מימון מגובה נדל"ן לטווח קצר ובינוני.

  • הקרן עוסקת במתן אשראי המותאם לצורכי הלקוח ומגובה בנדל"ן איכותי בישראל.

  • העמדת האשראי מתבצעת באופן מהיר, מקצועי וגמיש.

  • הקרן מייצרת למשקיעיה הזדמנויות השקעה סולידיות וברורות עם סיכון נמוך הנותנות תשואה עודפת על תשואת שוק.

  • הקרן נוקטת בתהליכי חיתום זהירים ומקצועיים תוך בקרה של טובי המומחים מהתחום הפיננסי והמשפטי.  

  • המשקיעים נרשמים כבעלי המשכנתא, נהנים באופן ישיר מבטוחה מעולה.

  • מנהלי הקרן משתמשים בניסיונם ובקשריהם על מנת לאתר הזדמנויות למתן הלוואות בתשואה גבוהה ובסיכון נמוך.

  • עם חברי ועדת אשראי נמנים גורמים מובילים בתחום המימון והנדל"ן .

השירותים שלנו

  • מתן פתרונות אשראי לרבות הלוואות בסדר גודל של בין מאתיים אלף ש"ח לחמישה מלש"ח, ליחידים ובעלי עסקים כנגד שיעבוד נדלן איכותי.

  • מתן הזדמנויות השקעה למשקיעים הרוצים לקבל תשואה עודפת על מתן הלוואות איכותיות.

צרו קשר עוד היום

מידע והשקעות

bottom of page